Vui lòng xoay ngang thiết bị

Top 1

Ngai Tinh Tú Ruby (Vvip)

Cánh Trái Tim Thiên Sứ (Vvip)

Trượng Quyền Năng Tinh Tú (Vvip)

Trang Phục Táo Đỏ May Mắn (Vvip)

Top 2 - 5

Cánh Trái Tim Thiên Sứ (Vvip)

Trượng Quyền Năng Tinh Tú (Vvip)

Trang Phục Táo Đỏ May Mắn (Vvip)

Top 6 - 10

Trượng Quyền Năng Tinh Tú (Vvip)

Trang Phục Táo Đỏ May Mắn (Vvip)

Top 1

Ngai Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Cánh Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Trượng Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Trang Phục Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Top 2 - 5

Cánh Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Trượng Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Trang Phục Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Top 6 - 10

Trượng Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Trang Phục Pha Lê Vĩnh Cửu (Vvip)

Top 1 BXH Tổng

DANH HIỆU TÂN NIÊN QUÝ MÃO

Quà sẽ được gửi tặng sau khi kết thúc sự kiện